ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਚਾਚੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਸ਼ਿ ਕਾ ਰ, ਗੋ ਲ਼ੀ ਆਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਭੁੰਨਿਆ ਭਤੀਜਾ !

Uncategorized

ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾ ਇ ਦਾ ਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾ ਲ ਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖ ਤ ਮ ਹੁੰਦੀ ਆਦਮੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਾ ਇ ਦਾ ਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾ ਲ ਚ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀ ਮਾ ਨਹੀਂ  ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱ ਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਮੰ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਇਹ ਮਾ ਮ ਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ  ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾ ਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੱ ਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾ ਮ ਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਮਾ ਮ ਲੇ ਦੀ ਜਾਂ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ ਰੀ ਕੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕ ਬ ਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇ ਚੀ ਸੀ

ਔਰਤ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗੰ ਨਾ ਅਤੇ ਰਿ ਵਾ ਲ ਵ ਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜੇਠ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੋ ਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਜੇਠ ਤੇ ਨਿ ਸ਼ਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਵੀ ਨਿ ਸ਼ਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ  ਔਰਤ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਜਠਾਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਘ ਟ ਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੌ ਜੂ ਦ ਸਨ

ਇਸ ਘ ਟ ਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਜੇਠ ਦਾ ਦੇ ਹਾਂ ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਦੋ ਸ਼ੀ ਆਂ ਕੋਲ ਰਿ ਵਾ ਲ ਵ ਰ ਅਤੇ ਗੰ ਨ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇ ਨ ਸਾ ਨ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੌਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਧੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਸ ਮੇ ਤ ਰਿ ਵਾ ਲ ਵ ਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਂ ਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ  ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *