ਮਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪੁੱਤ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਹਵਾ ‘ਚ ਉੱਡਦੇ ਜਹਾਜ਼ ‘ਚ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੌ ਤ

Uncategorized

ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੁ ਜ਼ ਗਾ ਰ ਦੇ ਲਈ ਵਿ ਦੇ ਸ਼ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸਨੂੰ ਅਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਰੁ ਜ਼ ਗਾ ਰ ਲਈ ਇ ਨ ਸਾ ਨ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਤਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕ ਇੱ ਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁ ਬਾ ਨੀ ਵਿੱਚ ਧ ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੁ ਢਾ ਪੇ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਰਾ ਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮ ਸੀ ਨਾ ਵਾਂ ਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਧ ਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੂ ਰ  ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਸੋਂ ਉ ਮੀ ਦ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਭ ਵਿੱ ਖ ਦੀ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਭਾ ਣਾ ਵਾ ਪ ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉ ਮੀ ਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਕ ਕ ਹਾ ਵ ਤ ਬਣੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਆ ਸਾਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਲਪਨਾ ਬਥੇਰਾ ਪਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਚੰਗੇ ਭ ਵਿੱ ਖ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਉਰਫ ਅਭੀ ਡੈਨਮਾਰਕ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ

ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਮਧੂ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਜਸਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਭੀ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਤਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਚਾ ਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ  ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁ ਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾ ਹੌ ਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਜ ਹਾ ਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਸ ਜ ਹਾ ਜ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੋਹਾ ਕਤਰਾ ਰੁਕਣਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਬ ੜੀ ਬੇ ਸ ਬ ਰੀ ਨਾਲ ਉ ਡੀ ਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਜ ਹਾ ਜ਼ ਕਤਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ

ਕਤਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜ ਹਾ ਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌ ਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਦੇ ਹਾਂ ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਮੰ ਦ ਭਾ ਗੀ ਖਬਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਝੰ ਜੋ ੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋ ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਬਣ ਕੁ ਝ ਹੋਰ ਹੀ ਗਿਆ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋ ਗ ਦੀ ਲ ਹਿ ਰ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁੱ ਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਬ ਣ ਗਿਆ ਸ਼ਾ ਇ ਦ ਹੋਣੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁ ਸ਼ੀ ਆਂ ਬ ਰ ਦਾ ਸ ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘ ਟ ਨਾ ਵਾ ਪ ਰੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *