ਕੁੜੀ ਨੇ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਲੁੱ ਟੇ ਸਹੁਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਈ ਧੋ ਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿ ਕਾ ਰ ! ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਮਾ ਮ ਲਾ

Uncategorized

ਤਾਜ਼ਾ ਮਾ ਮ ਲਾ ਵਾਸੀ ਸ਼ੋ ਅ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਣ ਹੋਏ ਧੋ ਖੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱ ਖ ਸੁਣਾਇਆ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹਜਾਰ ਸੋਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ ੜ੍ਹਾ ਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਭਗਤੇ ਭਾਈਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਦੋ ਸ ਤ ਸੀ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਸ ਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੂ ਰਾ ਜ਼ੋ ਰ ਲਾਇਆ

ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋ ਹਜਾਰ ਉਨੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦ ਬਾ ਅ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ  ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਲਿ ਵ ਰ ਟ ਰਾਂ ਸ ਪ ਲਾਂ ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾ ਹ ਰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ

ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਇੰ ਨੀ ਹਿੰ ਮ ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖ ਰ ਚਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖ਼ ਰ ਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈ ਗ ਨੈਂ ਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੀ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੁ ਰ ਨਾ ਫਿ ਰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਨੇ ਜ਼ੋ ਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਅਤੇ

ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਹਾ ਲ ਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ ਰਾ ਬ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮਿ ਸ ਕੈ ਰਿ ਜ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਮਾ ਮ ਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰ ਤ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *